Bulls GSYO, halka arzlara öncülük edecek

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya“Halka arz için yol haritası oluşturarak hem girişimcilik ekosistemine hem de sermaye piyasalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Bulls GSYO, halka arzlara öncülük edecek
Bulls GSYO, halka arzlara öncülük edecek Editör

BullsGSYO’ya dair 2022’nin değerlendirmesi ve 2023 öngörülerini Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’dan dinledik.

YÜKSEK VE YENİLİKÇİ SEKTÖRLERE YATIRIM

“Hedeflerimiz doğrultusunda, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek veriyoruz. Bunun yanı sıra kendimizi belirli büyüklüğüne ulaşmış halka arz düşünen şirketleri profesyonel kadromuzla kurumsallaştırarak Türkiye sermaye piyasalarının gücünü de arkasına alan global oyuncular haline getirme amacı da taşıyan bir şirket olarak tanımlıyoruz. Bu sebeple büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getiriyoruz.

Bulls Girişim olarak sahip olduğumuz kurumsal bilgi ve tecrübemiz ile büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapıyoruz. Yatırım yapacağımız girişimlerin Türkiye ekonomisine katkı sağlaması, insana dokunması, sürdürülebilir olması bizim için çok önemli.

Şirketimizin yönetim kadrosu; sermaye piyasaları, uluslararası piyasalar ve girişimcilik ekosisteminde tecrübeli. Uzmanlıklarımız arasında son dönemde Oncosem ile halka arz öne çıkmış gibi görünmekle birlikte tabiki uzmanlığımız sadece halka arzlar değil. Girişim şirketlerine kurumsallaşma, gelecek stratejilerin belirlenmesi gibi birçok alanda şirketlere destek oluyoruz. Bu sayede yenilikçi, vizyoner girişim şirketleri daha sağlıklı bir büyüme trendi yakalıyor. Bu sayede girişim şirketlerinin Türkiye ve dünyaya daha çok katma değer sağlayacağına inanıyoruz.

“BÜYÜK YATIRIMCILARLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ”

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunuyor. Bin bin, yerli yazılım ve mühendislik ile geliştirilen araçları kendi markaları bünyesinde hizmete sunuyor ve bu sayede hem sürdürülebilir bir dünya hem de pratik ulaşım için alternatif çözümler yaratıyor. Bünyesinde 250’yi aşkın kişiye istihdam sağlayan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. büyüyen şehirlerin ulaşım sorunlarına akılcı çözümler ararken gücünü yeniliğe olan merakından ve sürekli gelişime bağlığından alıyor.

Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. de spor dalları ve sportif faaliyetler ile ilgili teknoloji odaklı varlıklara yatırım yapan bir yatırım şirket. Bildiğiniz gibi Sporttz’un iştiraklerinden Maçkolik’in halka arzı onaylandı. Girişimcilik ekosistemindeki diğer büyük yatırımcılarla da sürekli iletişim halindeyiz.

2022 Mart’ta da yenilenebilir enerji alanında daha önce hiç kullanılmamış bir teknoloji ile enerji üreten RePG Enerji’ye yatırım yapmıştık. Yenilenebilir enerji kaynakları ve atık ısı kaynakları ile güçlü, sürekli ve kesintisiz enerji üretmeyi hedefleyen bir şirket ve RePG teknolojisi uluslararası tescillenmiş birçok patenti bulunuyor. RePG’in geçtiğimiz Haziran’da Borsa İstanbul Özel Pazar’da Gong töreni gerçekleştirildi. Bizim için gurur verici oldu.

Geçtiğimiz haftalarda halka arz işlemi gerçekleşen Türkiye’de alanında şu an pazar lideri durumunda bulunan Oncosem de yatırım yaptığımız şirketler arasında bulunuyor. Oncosem’in en önemli faaliyeti otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri üretimi, satışı ve kurulum. Ayrıca 2013 yılından beri hızlı bir büyüme gerçekleştiren Oncosem 200 dolar civarında olan kanser kitlerinin kişi başı maliyetini, yapmış olduğu yerli üretimle beraber 15 doların altına indirdi. Bu hem ülkemiz için hem de bundan yararlanacak insanlar için çok önemli.

One Life Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da yatırım yaptığımız diğer şirketlerden bir tanesi. Dijital sağlık alanında global ölçekte rekabet potansiyeli bulunan, fikri hak sahibi ve Seri A yatırım turu öncesi son aşamada olan şirketlere yatırım yapıyor.

Gami Teknoloji ise Türkiye merkezli bir teknoloji şirketi. Blok zincir ve Web 3.0 alanındaki güçlü bir knowhow’a sahipler.

STARTUP’LARDAN PRE-IPO FİRMALARA KADAR YATIRIM YELPAZESİ

BullsGirişim’in yatırım felsefesinin temelinde, yenilikçi hedefler doğrultusunda büyümeyi amaçlayan, güçlü potansiyele sahip şirketlerin, yatırım ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak yatıyor.

Aynı zamanda, girişim şirketlerimizin kurumsallaşmalarına da katkı sağlayarak, onları daha verimli, daha kârlı, paydaşlarına daha fazla değer sağlayan yapılar hâline getiriyoruz.

Girişim şirketlerimizin yeni pazarlara ulaşmalarına, rekabet avantajı yaratmalarına, bunun için uygun sermaye ve yönetsel yapıları oluşturmalarına konusunda destek veriyoruz. Dolayısıyla yatırım kriterlerimiz çerçevesinde Türkiye’ye ve dünyaya fayda sağlayacağını inandığımız startup’lardanpre-IPO firmalara kadar yatırım yelpazemiz geniş.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNE ÇIKACAK

Sürdürülebilirliğin, yatırım politikalarında en önemli hususlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda sürdürülebilirliği ana hedefleri arasına alan firmaların 2023’te öne çıkacağını tahmin ediyorum.

Yenilenebilir enerjinin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da manşetlerde yer alacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra önümüzdeki onlarca yıl boyunca teknoloji şirketleri geleceğe damgasını vuracak. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, insanlara dokunabileceğimiz, sürdürülebilir girişimler yatırım alanımıza girmektedir.

2022’DE ÜÇ ŞİRKETE YATIRIM

2022 yılı için hem yeni yatırımlar açısından hem de daha önce yatırım yaptığım şirketlerdeki gelişmeler açısından güzel bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl toplamda 3 yeni şirkete yatırım yaptık. Sermaye artırımı yaparak Lydia Yatırım Holding’in gücünü de yanımıza aldık. Bu sayede 2023 yılı hedeflerine daha güçlü ilerlemeyi planlıyoruz. Yaptığımız yatırımlardan Oncosem’in halka açılması da 2022’nin bize doğru yolda olduğumuzu gösteren olaylardan birisi oldu. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk gong törenini de Oncosem ile gerçekleşerek bizi gururlandırdı. Dolayısı ile güzel geçirdiğimiz bir 2022 ardından 2023 yılına da güzel bir başlangıç yaptık.

“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları kuruluş amacı olarak ciroyu hedefleyen bir yapı değildir. Bir üretim şirketi gibi ciroya bağlı değerlendirilmesi doğru olmaz. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları gücünü ciro büyüklüğünden değil sahip olduğu doğru yatırımların gücünden almaktadır. Girişim sermayesi yatırımlarının da uzun soluklu olduğu düşünülürse dönemsel dalgalanmaların şirketimize etkisi az. Şirketimizin kuruluşundan itibaren yaptığı yatırımlar ortada. Dolayısıyla bundan sonra da doğru yatırımlar yaparak tüm dalgalanmalara rağmen güçlü bir duruş ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜNÜ HIZLA ARTIRACAK

2023 yılına sürdürülebilirlik ve büyüme hedefimizle başladık. Girişim Sermayesi yatırım ortaklıklarının halka açılma zorunluluğu nedeniyle aktif büyüklüğümüzü hızla artırmayı hedefliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi şu an için bir teknoloji şirketine yatırımımız oldu. Ancak birçok girişim şirketi ile görüşmelerimiz oluyor.  Bunlardan yatırım kriterlerimize uyan girişimleri de yatırım portföyümüze katarak halka açılma sürecinde hızla ilerlemek istiyoruz.

Sermaye piyasaları ve girişimcilik ekosistemindeki tecrübelerimizi yatırım yapacağımız şirketlerle paylaşacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Bu sayede girişimcilik ekosistemi için güzel bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz. Eğer yatırım yapacağımız firmalar içinde halka arza uygun firmalarda olursa bu şirketlere de halka arz için yol haritası oluşturarak hem girişimcilik ekosistemine hem de sermaye piyasalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

DOĞRU YATIRIM FIRSATLARINA YAKINDAN TAKİP 

Sürdürülebilirlik için sahip olduğumuz kurumsal bilgi ve tecrübe ile doğru yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Yukarıda belirttiğim hedeflerimize ulaştıkça şirketimizin sürdürülebilirliği perçinlenecek. 1,5 yılda şirketimizi getirdiğimiz seviyeye bakılırsa geçmiş başarılarımızı gelecekte de sürdüreceğimize dair hem benim hem de yönetim ekibinin inancı tam. Şirketimizin halka arzı ile birlikte arkamıza sermaye piyasalarının gücünü de alarak girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir yapısıyla önemli bir aktör olacağımızı düşünüyoruz.

KURUMSAL SERMAYENİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKIYOR

Bildiğiniz gibi önce pandemi sonrasında gelen enflasyonist ortam tüm dünya gibi ülkemizi de etkiledi. Bu tarz oluşan problemli dönemler, oluşan darboğazlar aslında girişimcilik sektörü için büyük fırsatlar yaratıyor. Bu dönemde birçok yenilikçi, çözüm üreten girişimlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Aslında kurumsal sermayenin önemi de ortaya çıkıyor. Hem yeni çıkacak girişimler için hem de mevcut girişimciler için fikirlerine inanarak onları destekleyen finansal sermaye gücü parlak fikirlerin hayata geçmesini sağlıyor. Melek yatırımcılarda olmayan kas gücüne sahip girişim sermayesi yatırım ortaklıkları gibi yapıların öneminin daha artacağı bir sürecin içine girdiğimizi düşünüyoruz”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Survivor Yunus Emre'nin eşi bebeğini kaybetti
Survivor Yunus Emre'nin eşi bebeğini kaybetti
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa'ya Partner Geliyor..!
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa'ya Partner Geliyor..!