Milyonlarca Vatandaşı Yakından İlgilendiren Haber! Başvuru Yapan Herkese 2.840 Lira Ödeme Yapılacak

İşsiz kalanlar ya da iş arayanlar başta olmak üzere İŞKUR'da mesleki eğitim ve işbaşı eğitimleri programlarına katılanlara 2 bin 840 Liraya kadar ödeme yapılacak. Peki nasıl başvuruluyor? Şartları neler? İşte detaylar…

Milyonlarca Vatandaşı Yakından İlgilendiren Haber! Başvuru Yapan Herkese 2.840 Lira Ödeme Yapılacak
Milyonlarca Vatandaşı Yakından İlgilendiren Haber! Başvuru Yapan Herkese 2.840 Lira Ödeme Yapılacak Editör

Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre; İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik ödeneği alabiliyor. Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor.

BU PARA DA 1.412 LİRAYI BULUYOR

İşsizlik maaşı alabilmek için evvela kendi istek ve kusurunuzun dışında işten çıkartılmış olmanız gerekmektedir.

Bu noktada istifa edenler işsizlik maaşı alamıyorlar. İşten çıkartılanların işsizlik maaşı alabilmeleri için ayrıca son 3 senede en az 600 gün prim ödemiş olmaları da isteniyor, ayrıca işten çıkartılmadan önceki 120 günde de iş sözleşmesinin devam ediyor olması lazım.

Bu koşulları sağlamakta olanlar 1 ay içinde İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşa alabilirler. İşsizlik maaşı süresi de son 3 senedeki ödenen prim sayısına göre 6 aydan başlayarak 10 aya kadar çıkabiliyor.

İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Ücretten damga vergisi kesiliyor. Yani bu sene için işsizlere en düşük bin 420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira ödeniyor. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları asgari ücret artışı ile beraber yükseliyor.

İKİNCİ BİR İMKAN DA VAR! İŞKUR'DAN BÜYÜK FIRSAT

İşsiz kalanlar işsizlik maaşı alırken İŞKUR'un düzenlemiş olduğu işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor.

İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 54,34 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 412 lirayı buluyor.

İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki tecrübe ve deneyim edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları meslek dallarında uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacı ile düzenlenen programlardan oluşuyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR'dan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Bu koşulları sağlamakta olan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. İşverenin birinci ya da ikinci dereceden kan hısmı ya da eşi olmamak,

4. Emekli olmamak,

5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa müracaat yapan işverenin çalışanı olmamak,

6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun süreli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen koşulları sağlamakta olan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

SÜRESİ NE KADAR

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve meslek dallarında en fazla 6 ay, muhabirlik ile alakalı meslek dallarında en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli meslek dallarında MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

HANGİ GİDERLER ÖDENİYOR

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,

2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,

3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen meslek dallarında düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,

4. İmalat sektöründeki meslek dallarında düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan bayanların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

5. Genel sağlık sigortası primi,

6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

MESLEKİ EĞİTİM ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü sektörüne kazandırılmasına yardımcı olmak amacı ile düzenlenen mesleki eğitim kursları; mesleği olmayan yurttaşlara meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların nitelikleri geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığı ile istihdam edilmesini sağlamak amacı ile düzenleniyor.

İŞKUR'A KATILIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel koşullara sahip olmak,

4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak,

6. Emekli olmamak,

7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Belirtilen koşulları sağlamakta olan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler.

Yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler, tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabilmektedir.

SÜRESİ NE KADAR?

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.

HANGİ GİDERLER ÖDENİYOR

Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

1. Sanayi sektöründeki meslek dallarında düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 TL zaruri gider ödemesi,

2. Geleneksel meslek dallarında mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 TL zaruri gider ödemesi,

3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 35 TL zaruri gider ödemesi,

4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,

5. Sanayi sektöründeki meslek dallarında düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan bayanların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

6. Genel sağlık sigortası primi,

7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan herhangi bir ücret kesinlikle alınmamakta olup, yukarda belirtilen ve mesleki eğitim kursu süresince Kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarı ile tamamlayan vatandaşlara kurs bitiminde Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.

Bununla beraber, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlediği Mesleki Yeterlilik Belge mecburiyeti kapsamındaki meslek dallarında düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs bitiminde yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.

İŞSİZLİK MAAŞI

MAAŞ (TL) ELE GEÇEN (TL)

En düşük 1.431 1420,13

En yüksek 2.286 2.840,27

İŞBAŞI EĞİTİM

Günlük 54,34 TL

Aylık (26 gün) 1.412,84 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Survivor Yunus Emre'nin eşi bebeğini kaybetti
Survivor Yunus Emre'nin eşi bebeğini kaybetti
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa'ya Partner Geliyor..!
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa'ya Partner Geliyor..!